PAR MUMS


KAS MĒS ESAM?


Baltijas – Melnās jūras alianse (BMJA) ir starptautiska nevalstiskā alianse reģionālālai drošībai un demokrātijai. Pašlaik BMJA apvieno Latviju, Lietuvu, Gruziju, Ukrainu, Armēniju un Azerbaidžānu. Alianse ir atvērta paplašināšanās iespējām Baltijas – Melnās jūras reģionā.

 

Alianse tika dibināta 2008. gada 31. oktobrī Rīgā kā atbildes reakcija Gruzijas-Krievijas konfliktam. Dibinātāju vidū bija Elīna Lange (Latvija), Mārtiņš Mūrnieks (Latvija), Konstantīns Ionatamišvili (Gruzija) un Olaksandrs Omelčuks (Ukraina). Dibinātāju kopskaits pārsniedza 40  biedrus no trijām iepriekšminētajām valstīm. BMJA labprāt uzņem jaunus biedrus (indivīdus un organizācijas) aliansē.

BMJA MĒRĶI:

  • Sekmēt Gruzijas, Ukrainas un citu mērķvalstu integrāciju Eiroatlantiskajās struktūrās;
  • Sekmēt brīvas, demokrātiskas, sociāli un politiski harmoniskas sabiedrības nostiprināšanos Gruzijā, Ukrainā un citās mērķvalstīs;
  • Sekmēt jaunas starptautiskas alianses veidošanos, kas aktīvi atbalstītu drošības un demokrātijas attīstību Gruzijā, Ukrainā un citās mērķvalstīs;
  • Izglītot cilvēkus Baltijas valstīs un citviet, piesaistot starptautiskās sabiedrības uzmanību  demokrātiskās attīstības, drošības un Eiroatlantiskās integrācijas saistītiem jautājumiem Gruzijā, Ukrainā un citās mērķvalstīs.
Aleksejs Grigorjevs

Aleksejs Grigorjevs
Valdes priekšsēdētājas vietnieks

Sarmite Elerte

Sarmīte Ēlerte
Valdes priekšsēdētāja

Ojars Kalnins

Ojārs Ēriks Kalniņš
Valdes loceklis

Rihards Berugs

Rihards Berugs
Valdes loceklis

Vita-Terauda

Vita Tērauda
Valdes locekle

Sandra Biseniece

Sandra Biseniece
Valdes locekle

Oleksandr Omelchuk

Oleksandr Omelchuk
Valdes loceklis

Konstantin Ionatamishvili

Konstantin Ionatamishvili
Valdes loceklis